Pensioenspecialisten

De meeste mensen vinden pensioen lastig en ingewikkeld. Dat begrijpen wij. Daarom hebben wij een stappenplan ontwikkeld waarbij wij alle onderdelen van pensioen langslopen. Je hoeft niet alle stappen af te nemen, dat bepaal je zelf. Maar wil je er geen omkijken naar hebben dan heb je met onderstaande vijf stappen het verhaal compleet. Rust voor jezelf en je werknemers.

Stap 1. Inventarisatie

Met deze stap nemen wij de huidige collectieve pensioenregeling onder de loep en verkennen wij de wensen voor een nieuwe regeling. Dat doen wij op de volgende onderdelen:

  • Bestuderen van de huidige pensioenregeling
  • Verkennen van de pensioenwensen en -mogelijkheden
  • Analyseren van het werknemersbestand
  • Onderzoeken of jouw bedrijf verplicht is zich aan te sluiten bij een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF)
  • Verkennen betaalbaarheid pensioenregeling

Stap 2. Pensioenadvies

Met de informatie uit de inventarisatiefase gaan wij aan de slag om je van het beste advies te voorzien. Je hebt de keuze uit drie mogelijkheden:

Selectief advies

Wij adviseren je op basis van onze brede kennis van de pensioenmarkt en ervaring met bedrijven van vergelijkbare omvang. Of je hebt zelf een sterke voorkeur voor een bepaalde pensioenuitvoerder. Je ontvangt onze bevindingen in een Pensioen Advies Rapport (PAR).

Top 3 traject

Wij verkennen voor jou de pensioenmarkt en je kunt kiezen uit de top drie van de marktpartijen met de beste aanbieding. Ook hier ontvang je onze bevindingen in een Pensioen Advies Rapport (PAR).

Exclusief

Exclusief voor jou starten wij een nieuw adviestraject en doorlopen alle stappen vanaf het begin tot aan het eind. We starten met een uitgebreide inventarisatie van de pensioenwensen. Daarna onderzoeken wij de beste pensioenvorm voor jouw bedrijf, verkennen de markt en leggen je het ultieme pensioenaanbod van de best passende pensioenuitvoerder voor.

Stap 3. Implementatie pensioenregeling

Voordat je alle pensioendocumenten ontvangt, controleren wij of de pensioenuitvoerder deze conform de gemaakte afspraken heeft opgesteld. Wij checken de juridische documenten en pensioenbescheiden van alle medewerkers.

Stap 4. Onderhoud

PSK kan het onderhoud van de collectieve pensioenregeling uit handen nemen. Jouw voorkeur leggen we dan vast in een jaarlijks opzegbaar onderhoudscontract. De regeling komt dan ook in onze portal te staan. Zo kun je heel gemakkelijk werknemers aan- of afmelden, muteren en inzien. Daarnaast kunnen wij met veel salarispakketten een koppeling maken. Efficiënt en foutloos.

Stap 5. Pensioenvoorlichting

Wij vinden het belangrijk dat de werknemers begrijpen wat zij krijgen. Dit geeft rust. Daarom voeren wij al jaren individuele pensioengesprekken met medewerkers. Onze goed opgeleide medewerkers geven pensioenvoorlichting op een begrijpelijke manier waardoor het pensioenbewustzijn van de medewerkers – en de eventuele partner – groter wordt. Met Pensioenvoorlichters.nl slaan wij een brug tussen de pensioenuitvoerder en de pensioendeelnemer.