Privacybeleid

Wie zijn we

Contactgegevens
Pensioen Service Kantoor (PSK)
Heer Ivostraatje 38
8911 DZ Leeuwarden
058-20 38 36 8
info@psk.nl
www.psk.nl

1. Jouw privacy

PSK neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat jij gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Wij doen ons best om de gegevens die je aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is PSK een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
Locatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ikzoektim.nl. Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

4. Doeleinden gegevensverwerking

PSK verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om jou desgevraagd informatie toe te sturen.
Om onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren, door middel van analyse van jouw gedrag op de website.

5. Hoe lang we gegevens bewaren

PSK zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

6. Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden

PSK verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PSK blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als EBLinc als werkgeversportaal, Google voor webstatistieken, en Wolters Kluwer voor facturen.

7. Het gebruik van cookies

PSK gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

8. Google Analytics

Google
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
PSK heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Anonimiseren
PSK heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Jouw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die we hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar tim@ikzoektim.nl te sturen. Om jouw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en jouw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. PSK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Wanneer jij gegevens wilt doorgeven aan een andere partij kan PSK deze gegevens voor je in orde maken, zodat jij dit naar derden kan sturen. Doorloop daarvoor ook de hierboven beschreven stappen.

10. Beveiliging

PSK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat deze gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tim@ikzoektim.nl.
Indien je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement

PSK behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Aan de totstandkoming van dit privacy statement is uiterste zorg besteed. Wij hebben dit document opgesteld op basis van de informatie die we geraadpleegd hebben in verschillende (overheids)bronnen die ons tot nu toe bekend zijn.

Het kopiëren van bovenstaande informatie zonder toestemming wordt niet op prijs gesteld en kan geen enkele verantwoordelijkheid teweegbrengen bij PSK.

Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is overgenomen of voor het onjuist gebruiken of doorvoeren van dit privacy statement is PSK niet aansprakelijk.

Laatste wijziging: oktober 2023.